Slik foregår det

Før første behandling hos meg må du skrive under på en egenerklæring hvor det bl.a. opplyses om at du ikke skal slutte å gå til legen, og at du ikke skal slutte med medisinene dine uten at du samarbeider med legen din om dette.

Første timen starter med et grundig anamneseopptak (vi går igjennom sykehistorie og helsetilstanden din). Viktig her er også spørsmål ut ifra kinesisk medisinsk tankegang slik at jeg danner meg et bilde av hva slags ubalanser som er tilstede i kroppen din. Slik blir behandlingen nøye tilpasset hver enkelt pasient. Har du muskel-og skjelettlidelse blir det gjort funksjonsundersøkelser før behandlingen. Et viktig diagnoseverktøy innenfor kinesisk medisin er puls – og tungediagnose. Timen avsluttes med behandling. Som regel sitter punktene vi bruker på armer, ben eller mage, men du kan også få behandling på ryggen. Du beholder alltid undertøyet på, og som regel det meste av klærne, bare vi kommer til punktene som skal behandles.  Du får ligge på eget rom under hele behandlingen, og det brukes kun sterile engangsnåler ved akupunkturbehandling hos meg.

Du kan regne med at det tar ca 1,5 time første gangen. De påfølgende timene går raskere for da går vi rett på behandling etter tidligere stilt diagnose. Regn med å være på klinikken ca 30-50 minutter, alt etter diagnose og hvor lenge nålene skal sitte i. Behandlings-strategien justeres underveis etter behov. Hvor mange behandlinger du trenger, og hvor fort bedringen inntreffer kommer an på diagnose, om tilstanden er akutt eller kronisk, og hvor lenge du har hatt plagene.

Moxa

Moxa-cones på CV punkter mage

Moxa betyr «brennende urt» og brukes til varmebehandling på akupunkturpunkter eller større områder på kroppen. Moxa er laget av tørket burot (artemisia vulgaris), og er en mye brukt behandlingsform innenfor tradisjonell kinesisk medisin. De eteriske oljene fra urten fremmer angivelig blodsirkulasjonen og roer ned de underliggende nervene. Moxa kan kombineres med akupunkturnåler eller brukes alene og gir en dyp og god varme innover i punktene/området. 

Kopping

Kopping, eller koppingmassasje foregår ved at det dannes et sug i glass – eller plastkopper som enten står stille på huden, eller dras langsmed huden. Behandlingen øker blodsirkulasjonen i vev, muskler og akupunkturpunkter/meridianer, og kan beskrives som en type «omvendt massasje» hvor huden blir dratt opp i stedet for at den blir klemt ned som ved vanlig massasje. Behandlingen er behagelig, men kan gi røde eller blå merker som forsvinner etter en til flere dager. Så lenge det er merker til stede på huden, er behandlingen fortsatt aktiv ved at det er økt sirkulasjon i området.

Elektroakupunktur

Ved elektroakupuntur blir det satt svak strøm på nålene ved hjelp av et elektroakupunktur-apparat. Dette er for å stimulere punktene mer effektivt, og kan være fint f.eks ved forskjellige smertetilstander.