Slik foregår det

Før første akupunkturbehandling hos meg må du skrive under på en egenerklæring hvor det bl.a. opplyses om at du ikke skal slutte å gå til legen, og at du ikke skal slutte med medisinene dine uten at du samarbeider med legen din om dette.

Første timen starter med et grundig anamneseopptak (vi går igjennom sykehistorie og helsetilstanden din). Viktig her er også spørsmål ut ifra kinesisk medisinsk tankegang slik at jeg danner meg et bilde av hva slags ubalanser som er tilstede i kroppen din. Slik blir behandlingen nøye tilpasset hver enkelt pasient. Har du muskel-og skjelettlidelse blir det gjort funksjonsundersøkelser før behandlingen. Et viktig diagnoseverktøy innenfor kinesisk medisin er puls – og tungediagnose. Timen avsluttes med behandling. Som regel sitter punktene vi bruker på armer, ben eller mage, men du kan også få behandling på ryggen. Du beholder alltid undertøyet på, og som regel det meste av klærne, bare vi kommer til punktene som skal behandles.  Du får ligge på eget rom under hele behandlingen, og det brukes kun sterile engangsnåler ved akupunkturbehandling hos meg.

Du kan regne med at det tar 1 til 1,5 time første gangen. De påfølgende timene går raskere for da går vi rett på behandling etter tidligere stilt diagnose. Regn med å være på klinikken ca 30-40 minutter, alt etter diagnose og hvor lenge nålene skal sitte i. Behandlings-strategien justeres underveis etter behov. Hvor mange behandlinger du trenger, og hvor fort bedringen inntreffer kommer an på diagnose, om tilstanden er akutt eller kronisk, og hvor lenge du har hatt plagene. Jeg gir som regel tips og råd om kosthold ti forhold til tilstanden din hvis det er relevant, og deler gjerne ut noen yogaøvelser som er gode for deg hvis du f.eks har smerter i muskulaturen eller er plaget med stress og uro i kroppen.

Moxa

Moxa-cones på CV punkter mage

Moxa betyr «brennende urt» og brukes til varmebehandling på akupunkturpunkter eller større områder på kroppen. Moxa er laget av tørket burot (artemisia vulgaris), og er en mye brukt behandlingsform innenfor tradisjonell kinesisk medisin. De eteriske oljene fra urten fremmer angivelig blodsirkulasjonen og roer ned de underliggende nervene. Moxa kan kombineres med akupunkturnåler eller brukes alene og gir en dyp og god varme innover i punktene/området. En moderne erstatning for moxa er varmelampe som er hyppig i bruk på klinikken. Her varmer infrarød varme opp nåler og akupunkturpunkter og gir bedre sirkulasjon i vev og muskler.

Elektroakupunktur

Ved elektroakupuntur blir det satt svak strøm på nålene ved hjelp av et elektroakupunktur-apparat. Dette er for å stimulere punktene mer effektivt, og kan være fint f.eks ved forskjellige smertetilstander. 

Kopping

Kopping, eller koppingmassasje foregår ved at det dannes et sug i glass – eller plastkopper som enten står stille på huden, eller dras langsmed huden. Behandlingen øker blodsirkulasjonen i vev, muskler og akupunkturpunkter/meridianer, og kan beskrives som en type «omvendt massasje» hvor huden blir dratt opp i stedet for at den blir klemt ned som ved vanlig massasje. Behandlingen er behagelig, men kan gi røde eller blå merker som forsvinner etter en til flere dager. Så lenge det er merker til stede på huden, er behandlingen fortsatt aktiv ved at det er økt sirkulasjon i området.

Reiki

Reiki er en behandlingsform som stammer fra Japan, og fremmer dyp ro og avslapping. Behandlingen kan derfor legge til rette for at kroppen helbreder seg selv. Du ligger fullt påkledd på benken, gjerne med et teppe over deg. Det kan være rolig musikk eller stillhet alt etter hva du selv ønsker. Har du behov for samtale er det åpent for det, men mange foretrekker å bare slappe av. Dette er en type "energibehandling" hvor den som utfører behandlingen holder hendene sine over, eller på forskjellige områder på kroppen til pasienten, for å løse opp spenninger og gi bedre sirkulasjon i systemet. Mange opplever varme, prikking eller en fornemmelse av kulde der hendene hviler over kroppen, men på en behagelig måte.

Teknikken blir mer og mer vanlig på sykehus og i helsevesenet rundt om på kloden vår, og det forskes på om behandlingen kan gi raskere rekonvalisens etter sykdom eller operasjoner. Mange velger å benytte seg av behandlingen for å løse opp stress og psykiske spenninger. 

Reikibehandlinger krever ingen førstegangskonsultasjon, og du bestemmer selv hvor mye du vil dele om tilstanden din. Behandlingen varer ca en time eller en og en halv time etter ditt eget ønske.